Phần mở đầu - 2522

Mã HS Việt Nam 2522 -  Vôi sống, vôi tôi và vôi chịu nước, trừ oxit canxi và hydroxit canxi thuộc nhóm 28.25.

tra cứu mã hs số 2522của Việt Nam là Đối với  Vôi sống, vôi tôi và vôi chịu nước, trừ oxit canxi và hydroxit canxi thuộc nhóm 28.25.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho  Vôi sống, vôi tôi và vôi chịu nước, trừ oxit canxi và hydroxit canxi thuộc nhóm 28.25. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2522  Vôi sống, vôi tôi và vôi chịu nước, trừ oxit canxi và hydroxit canxi thuộc nhóm 28.25.
             25221000 Vôi sống
             25222000 Vôi tôi
             25223000 Vôi chịu nước

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in