Phần mở đầu - 8601

Mã HS Việt Nam 8601 - Đầu máy đường sắt chạy bằng nguồn điện bên ngoài hay bằng ắc qui điện.

tra cứu mã hs số 8601của Việt Nam là Đối với Đầu máy đường sắt chạy bằng nguồn điện bên ngoài hay bằng ắc qui điện.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Đầu máy đường sắt chạy bằng nguồn điện bên ngoài hay bằng ắc qui điện. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8601 Đầu máy đường sắt chạy bằng nguồn điện bên ngoài hay bằng ắc qui điện.
             86011000 Loại chạy bằng nguồn điện bên ngoài
             86012000 Loại chạy bằng ắc qui điện

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in