Phần mở đầu - 8606

Mã HS Việt Nam 8606 - Toa xe lửa hoặc xe điện chở hàng và toa goòng, không tự hành.

tra cứu mã hs số 8606của Việt Nam là Đối với Toa xe lửa hoặc xe điện chở hàng và toa goòng, không tự hành.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Toa xe lửa hoặc xe điện chở hàng và toa goòng, không tự hành. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8606 Toa xe lửa hoặc xe điện chở hàng và toa goòng, không tự hành.
             86061000 Toa xi téc và các loại toa tương tự
             86063000 Toa chở hàng và toa goòng tự dỡ tải, trừ loại thuộc phân nhóm 8606.10
             86069100 Loại khác:Loại có nắp đậy và đóng kín
             86069200 Loại mở, với các mặt bên không thể tháo rời có chiều cao trên 60cm
             86069900 Loại khác