Phần mở đầu - 4406

Mã HS Việt Nam 4406 - Tà vẹt đường sắt hoặc đường xe điện (thanh ngang) bằng gỗ.

tra cứu mã hs số 4406của Việt Nam là Đối với Tà vẹt đường sắt hoặc đường xe điện (thanh ngang) bằng gỗ.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Tà vẹt đường sắt hoặc đường xe điện (thanh ngang) bằng gỗ. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4406 Tà vẹt đường sắt hoặc đường xe điện (thanh ngang) bằng gỗ.
             44061000 Loại chưa được ngâm tẩm
             44069000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in