Phần mở đầu - 1205

Mã HS Việt Nam 1205 - Hạt cải dầu (Rape hoặc Colza seeds) đã hoặc chưa vỡ mảnh.

tra cứu mã hs số 1205của Việt Nam là Đối với Hạt cải dầu (Rape hoặc Colza seeds) đã hoặc chưa vỡ mảnh.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Hạt cải dầu (Rape hoặc Colza seeds) đã hoặc chưa vỡ mảnh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1205 Hạt cải dầu (Rape hoặc Colza seeds) đã hoặc chưa vỡ mảnh.
             12051000 Hạt cải dầu (Rape hoặc Colza seeds) có hàm lượng axit eruxit thấp
             12059000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in