Phần mở đầu - 8212

Mã HS Việt Nam 8212 - Dao cạo và lưỡi dao cạo (kể cả lưỡi dao cạo chưa hoàn thiện ở dạng dải).

tra cứu mã hs số 8212của Việt Nam là Đối với Dao cạo và lưỡi dao cạo (kể cả lưỡi dao cạo chưa hoàn thiện ở dạng dải).. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Dao cạo và lưỡi dao cạo (kể cả lưỡi dao cạo chưa hoàn thiện ở dạng dải). ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8212 Dao cạo và lưỡi dao cạo (kể cả lưỡi dao cạo chưa hoàn thiện ở dạng dải).
             82121000 Dao cạo
      821220 Lưỡi dao cạo an toàn, kể cả lưỡi dao cạo chưa hoàn thiện ở dạng dải:
             82122010 Lưỡi dao cạo kép
             82122090 Loại khác
             82129000 Các bộ phận khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in