Phần mở đầu - 8527

Mã HS Việt Nam 8527 - Máy thu dùng cho phát thanh sóng vô tuyến, có hoặc không kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc với đồng hồ trong cùng một khối.

tra cứu mã hs số 8527của Việt Nam là Đối với Máy thu dùng cho phát thanh sóng vô tuyến, có hoặc không kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc với đồng hồ trong cùng một khối.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Máy thu dùng cho phát thanh sóng vô tuyến, có hoặc không kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc với đồng hồ trong cùng một khối. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8527 Máy thu dùng cho phát thanh sóng vô tuyến, có hoặc không kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc với đồng hồ trong cùng một khối.
             85271200 Máy thu thanh sóng vô tuyến có thể hoạt động không cần dùng nguồn điện ngoài:Radio cát sét loại bỏ túi
      852713 Máy khác kết hợp với máy ghi hoặc tái tạo âm thanh:
             85271310 Loại xách tay
             85271390 Loại khác
      852719 Loại khác:
             85271911 Máy thu có chức năng lập sơ đồ, quản lý và giám sát phổ điện từ:Loại xách tay
             85271919 Loại khác
             85271991 Loại khác:Loại xách tay
             85271999 Loại khác
             85272100 Máy thu thanh sóng vô tuyến chỉ hoạt động với nguồn điện ngoài, loại dùng cho xe có động cơ:Kết hợp với máy ghi hoặc tái tạo âm thanh
             85272900 Loại khác
      852791 Loại khác:Kết hợp với máy ghi hoặc tái tạo âm thanh:
             85279110 Loại xách tay
             85279190 Loại khác
      852792 Không kết hợp với máy ghi hoặc tái tạo âm thanh nhưng gắn với đồng hồ:
             85279210 Loại xách tay
             85279291 Loại khác:Hoạt động bằng dòng điện xoay chiều
             85279299 Loại khác
      852799 Loại khác:
             85279910 Loại xách tay
             85279991 Loại khác:Hoạt động bằng dòng điện xoay chiều
             85279999 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in