Phần mở đầu - 4003

Mã HS Việt Nam 4003 - Cao su tái sinh, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải.

tra cứu mã hs số 4003của Việt Nam là Đối với Cao su tái sinh, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Cao su tái sinh, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4003 Cao su tái sinh, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải.
             40030000 Cao su tái sinh, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải.

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in