Phần mở đầu - 7403

Mã HS Việt Nam 7403 - Đồng tinh luyện và hợp kim đồng chưa gia công.

tra cứu mã hs số 7403của Việt Nam là Đối với Đồng tinh luyện và hợp kim đồng chưa gia công.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Đồng tinh luyện và hợp kim đồng chưa gia công. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7403 Đồng tinh luyện và hợp kim đồng chưa gia công.
             74031100 Đồng tinh luyện:Cực âm và các phần của cực âm
             74031200 Thanh để kéo dây
             74031300 Que
             74031900 Loại khác
             74032100 Hợp kim đồng:Hợp kim trên cơ sơ đồngkẽm (đồng thau)
             74032200 Hợp kim trên cơ sở đồngthiếc (đồng thanh)
             74032900 Hợp kim đồng khác (trừ các loại hợp kim đồng chủ thuộc nhóm 74.05)

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in