mã hs - 84182100

Mã HS Việt Nam 84182100 | HTS Mã Máy làm lạnh (tủ lạnh), loại sử dụng trong gia đình:Loại sử dụng máy nén

tra cứu mã hs số 84182100 của Việt Nam là Đối với Máy làm lạnh (tủ lạnh), loại sử dụng trong gia đình:Loại sử dụng máy nén. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
8418 Máy làm lạnh, máy làm đông lạnh và thiết bị làm lạnh hoặc thiết bị đông lạnh khác, loại dùng điện hoặc loại khác; bơm nhiệt trừ máy điều hòa không khí thuộc nhóm 84.15.
84182100 Máy làm lạnh (tủ lạnh), loại sử dụng trong gia đình:Loại sử dụng máy nén