mã hs - 01062000

Mã HS Việt Nam 01062000 | HTS Mã Loài bò sát (kể cả rắn và rùa)

tra cứu mã hs số 01062000 của Việt Nam là Đối với Loài bò sát (kể cả rắn và rùa). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0106 Động vật sống khác.
01062000 Loài bò sát (kể cả rắn và rùa)