mã hs - 02085000

Mã HS Việt Nam 02085000 | HTS Mã Của loài bò sát (kể cả rắn và rùa)

tra cứu mã hs số 02085000 của Việt Nam là Đối với Của loài bò sát (kể cả rắn và rùa). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0208 Thịt khác và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.
02085000 Của loài bò sát (kể cả rắn và rùa)