mã hs - 02109300

Mã HS Việt Nam 02109300 | HTS Mã Của loài bò sát (kể cả rắn và rùa)

tra cứu mã hs số 02109300 của Việt Nam là Đối với Của loài bò sát (kể cả rắn và rùa). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0210 Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói; bột mịn và bột thô ăn được làm từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ.
02109300 Của loài bò sát (kể cả rắn và rùa)