Phần mở đầu - 4012

Mã HS Việt Nam 4012 - Lốp loại bơm hơi đã qua sử dụng hoặc đắp lại, bằng cao su; lốp đặc hoặc nửa đặc, hoa lốp và lót vành, bằng cao su.

tra cứu mã hs số 4012của Việt Nam là Đối với Lốp loại bơm hơi đã qua sử dụng hoặc đắp lại, bằng cao su; lốp đặc hoặc nửa đặc, hoa lốp và lót vành, bằng cao su.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Lốp loại bơm hơi đã qua sử dụng hoặc đắp lại, bằng cao su; lốp đặc hoặc nửa đặc, hoa lốp và lót vành, bằng cao su. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4012 Lốp loại bơm hơi đã qua sử dụng hoặc đắp lại, bằng cao su; lốp đặc hoặc nửa đặc, hoa lốp và lót vành, bằng cao su.
             40121100 Lốp đắp lại:Loại sử dụng cho ô tô con (kể cả loại ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô đua)
      401212 Loại dùng cho ô tô buýt hoặc ô tô vận tải:
             40121210 Chiều rộng không quá 450 mm
             40121290 Loại khác
             40121300 Loại dùng cho máy bay
      401219 Loại khác:
             40121910 Loại dùng cho xe môtô
             40121920 Loại dùng cho xe đạp
             40121930 Loại dùng cho máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30
             40121940 Loại dùng cho các xe khác thuộc Chương 87
             40121990 Loại khác
      401220 Lốp loại bơm hơi đã qua sử dụng:
             40122010 Loại sử dụng cho ô tô con (kể cả loại ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô đua)
             40122021 Loại dùng cho ô tô buýt hoặc ô tô vận tải:Chiều rộng không quá 450 mm
             40122029 Loại khác
             40122030 Loại dùng cho máy bay
             40122040 Loại dùng cho xe môtô
             40122050 Loại dùng cho xe đạp
             40122060 Loại dùng cho máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30
             40122070 Loại dùng cho các xe khác thuộc Chương 87
             40122091 Loại khác:Lốp trơn
             40122099 Loại khác
      401290 Loại khác:
             40129014 Lốp đặc:Lốp đặc có đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng không quá 450 mm
             40129015 Lốp đặc có đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng trên 450 mm, dùng cho xe thuộc nhóm 87.09
             40129016 Lốp đặc khác có đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng trên 450 mm
             40129019 Loại khác
             40129021 Lốp nửa đặc:Có chiều rộng không quá 450 mm
             40129022 Có chiều rộng trên 450 mm
             40129070 Lốp có thể đắp lại hoa lốp chiều rộng không quá 450 mm
             40129080 Lót vành
             40129090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in