mã hs - 05071010

Mã HS Việt Nam 05071010 | HTS Mã Sừng tê giác; bột và phế liệu từ ngà

tra cứu mã hs số 05071010 của Việt Nam là Đối với Sừng tê giác; bột và phế liệu từ ngà. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0507 Ngà, mai động vật họ rùa, lược cá voi (phiến sừng hàm trên) và hàm răng lược cá voi, sừng, gạc, móng guốc, móng, vuốt và mỏ, chưa xử lý hoặc đã sơ chế nhưng chưa cắt thành hình; bột và phế liệu từ các sản phẩm trên.
050710 Ngà; bột và phế liệu từ ngà:
05071010 Sừng tê giác; bột và phế liệu từ ngà