mã hs - 06023000

Mã HS Việt Nam 06023000 | HTS Mã Cây đỗ quyên và cây azalea (cây khôhọ đỗ quyên), đã hoặc không ghép cành

tra cứu mã hs số 06023000 của Việt Nam là Đối với Cây đỗ quyên và cây azalea (cây khôhọ đỗ quyên), đã hoặc không ghép cành. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0602 Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành ghép; hệ sợi nấm.
06023000 Cây đỗ quyên và cây azalea (cây khôhọ đỗ quyên), đã hoặc không ghép cành