Phần mở đầu - 1006

Mã HS Việt Nam 1006 - Lúa gạo.

tra cứu mã hs số 1006của Việt Nam là Đối với Lúa gạo.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Lúa gạo. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1006 Lúa gạo.
      100610 Thóc:
             10061010 Để gieo trồng
             10061090 Loại khác
      100620 Gạo lứt:
             10062010 Gạo Thai Hom Mali
             10062090 Loại khác
      100630 Gạo đã xát toàn bộ hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa đánh bóng hạt hoặc hồ:
             10063030 Gạo nếp
             10063040 Gạo Thai Hom Mali
             10063091 Loại khác:Gạo luộc sơ
             10063099 Loại khác
      100640 Tấm:
             10064010 Loại dùng làm thức ăn chăn nuôi
             10064090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in