mã hs - 03039020

Mã HS Việt Nam 03039020 | HTS Mã Sẹ và bọc trứng cá

tra cứu mã hs số 03039020 của Việt Nam là Đối với Sẹ và bọc trứng cá. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0303 Cá, đông lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04.
030390 Gan, sẹ và bọc trứng cá:
03039020 Sẹ và bọc trứng cá