mã hs - 06029010

Mã HS Việt Nam 06029010 | HTS Mã Cành giâm và cành ghép phong lan có rễ

tra cứu mã hs số 06029010 của Việt Nam là Đối với Cành giâm và cành ghép phong lan có rễ. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0602 Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành ghép; hệ sợi nấm.
060290 Loại khác:
06029010 Cành giâm và cành ghép phong lan có rễ