mã hs - 06024000

Mã HS Việt Nam 06024000 | HTS Mã Cây hoa hồng, đã hoặc không ghép cành

tra cứu mã hs số 06024000 của Việt Nam là Đối với Cây hoa hồng, đã hoặc không ghép cành. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0602 Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành ghép; hệ sợi nấm.
06024000 Cây hoa hồng, đã hoặc không ghép cành