mã hs - 56041000

Mã HS Việt Nam 56041000 | HTS Mã Chỉ cao su và sợi (cord) cao su, được bọc bằng vật liệu dệt

tra cứu mã hs số 56041000 của Việt Nam là Đối với Chỉ cao su và sợi (cord) cao su, được bọc bằng vật liệu dệt. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
5604 Chỉ cao su và sợi (cord) cao su, được bọc bằng vật liệu dệt; sợi dệt, và dải và dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc bao ngoài bằng cao su hoặc plastic.
56041000 Chỉ cao su và sợi (cord) cao su, được bọc bằng vật liệu dệt