mã hs - 06021020

Mã HS Việt Nam 06021020 | HTS Mã Của cây cao su

tra cứu mã hs số 06021020 của Việt Nam là Đối với Của cây cao su. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0602 Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành ghép; hệ sợi nấm.
060210 Cành giâm không có rễ và cành ghép:
06021020 Của cây cao su