Phần mở đầu - 5906

Mã HS Việt Nam 5906 - Vải dệt cao su hoá, trừ các loại thuộc nhóm 59.02.

tra cứu mã hs số 5906của Việt Nam là Đối với Vải dệt cao su hoá, trừ các loại thuộc nhóm 59.02.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Vải dệt cao su hoá, trừ các loại thuộc nhóm 59.02. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5906 Vải dệt cao su hoá, trừ các loại thuộc nhóm 59.02.
             59061000 Băng dính có chiều rộng không quá 20 cm
             59069100 Loại khác:Vải dệt kim hoặc vải móc
      590699 Loại khác:
             59069910 Tấm vải cao su dùng cho bệnh viện
             59069990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in