Phần mở đầu - 6305

Mã HS Việt Nam 6305 - Bao và túi, loại dùng để đóng, gói hàng.

tra cứu mã hs số 6305của Việt Nam là Đối với Bao và túi, loại dùng để đóng, gói hàng.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Bao và túi, loại dùng để đóng, gói hàng. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6305 Bao và túi, loại dùng để đóng, gói hàng.
      630510 Từ đay hoặc các nguyên liệu dệt từ sợi libe khác thuộc nhóm 53.03:
             63051011 Mới:Từ đay
             63051019 Loại khác
             63051021 Cũ:Từ đay
             63051029 Loại khác
             63052000 Từ sợi bông
      630532 Từ vật liệu dệt nhân tạo:Túi, bao đựng hàng loại lớn có thể gấp, mở linh hoạt:
             63053210 Từ vải không dệt
             63053220 Dệt kim hoặc móc
             63053290 Loại khác
      630533 Loại khác, từ polyetylen hoặc dải polypropylen hoặc dạng tương tự:
             63053310 Dệt kim hoặc móc
             63053320 Bằng sợi dệt dạng dải hoặc tương tự
             63053390 Loại khác
      630539 Loại khác:
             63053910 Từ vải không dệt
             63053920 Dệt kim hoặc móc
             63053990 Loại khác
      630590 Từ vật liệu dệt khác:
             63059010 Từ gai dầu thuộc nhóm 53.05
             63059020 Từ dừa (xơ dừa) thuộc nhóm 53.05
             63059090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in