Phần mở đầu - 3603

Mã HS Việt Nam 3603 - Dây cháy chậm; ngòi nổ; nụ xòe hoặc kíp nổ; bộ phận đánh lửa; kíp nổ điện.

tra cứu mã hs số 3603của Việt Nam là Đối với Dây cháy chậm; ngòi nổ; nụ xòe hoặc kíp nổ; bộ phận đánh lửa; kíp nổ điện.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Dây cháy chậm; ngòi nổ; nụ xòe hoặc kíp nổ; bộ phận đánh lửa; kíp nổ điện. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3603 Dây cháy chậm; ngòi nổ; nụ xòe hoặc kíp nổ; bộ phận đánh lửa; kíp nổ điện.
             36030010 Dây cháy chậm bán thành phẩm; kíp nổ cơ bản; tuýp tín hiệu
             36030020 Dây cháy chậm hoặc ngòi nổ
             36030090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in