mã hs - 03031100

Mã HS Việt Nam 03031100 | HTS Mã Cá hồi, trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:Cá hồi đỏ (Oncorhynchus nerka)

tra cứu mã hs số 03031100 của Việt Nam là Đối với Cá hồi, trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:Cá hồi đỏ (Oncorhynchus nerka). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0303 Cá, đông lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04.
03031100 Cá hồi, trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:Cá hồi đỏ (Oncorhynchus nerka)