Phần mở đầu - 2841

Mã HS Việt Nam 2841 - Muối của axit oxometalic hoặc axit peroxometalic.

tra cứu mã hs số 2841của Việt Nam là Đối với Muối của axit oxometalic hoặc axit peroxometalic.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Muối của axit oxometalic hoặc axit peroxometalic. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2841 Muối của axit oxometalic hoặc axit peroxometalic.
             28413000 Natri dicromat
             28415000 Cromat và dicromat khác; peroxocromat
             28416100 Manganit, manganat và permanganat:Kali permanganat
             28416900 Loại khác
             28417000 Molipdat
             28418000 Vonframat
             28419000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in