Phần mở đầu - 9619

Mã HS Việt Nam 9619 - Băng (miếng) và nút bông vệ sinh, khăn và tã lót cho trẻ sơ sinh và các vật phẩm tương tự, bằng mọi vật liệu.

tra cứu mã hs số 9619của Việt Nam là Đối với Băng (miếng) và nút bông vệ sinh, khăn và tã lót cho trẻ sơ sinh và các vật phẩm tương tự, bằng mọi vật liệu.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Băng (miếng) và nút bông vệ sinh, khăn và tã lót cho trẻ sơ sinh và các vật phẩm tương tự, bằng mọi vật liệu. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9619 Băng (miếng) và nút bông vệ sinh, khăn và tã lót cho trẻ sơ sinh và các vật phẩm tương tự, bằng mọi vật liệu.
             96190011 Loại dùng một lần:Lõi thấm hút bằng vật liệu dệt
             96190019 Loại khác
             96190091 Loại khác:Dệt kim hoặc móc
             96190099 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in