mã hs - 03035300

Mã HS Việt Nam 03035300 | HTS Mã Cá sácđin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá sácđin nhiệt đới (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus)

tra cứu mã hs số 03035300 của Việt Nam là Đối với Cá sácđin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá sácđin nhiệt đới (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0303 Cá, đông lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04.
03035300 Cá sácđin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá sácđin nhiệt đới (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus)