Phần mở đầu - 2103

Mã HS Việt Nam 2103 - Nước xốt và các chế phẩm làm nước xốt; đồ gia vị hỗn hợp và bột canh hỗn hợp; bột mịn và bột thô từ hạt mù tạt và mù tạt đã chế biến.

tra cứu mã hs số 2103của Việt Nam là Đối với Nước xốt và các chế phẩm làm nước xốt; đồ gia vị hỗn hợp và bột canh hỗn hợp; bột mịn và bột thô từ hạt mù tạt và mù tạt đã chế biến.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Nước xốt và các chế phẩm làm nước xốt; đồ gia vị hỗn hợp và bột canh hỗn hợp; bột mịn và bột thô từ hạt mù tạt và mù tạt đã chế biến. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2103 Nước xốt và các chế phẩm làm nước xốt; đồ gia vị hỗn hợp và bột canh hỗn hợp; bột mịn và bột thô từ hạt mù tạt và mù tạt đã chế biến.
             21031000 Nước xốt đậu tương
             21032000 Ketchup cà chua và nước xốt cà chua khác
             21033000 Bột mịn và bột thô từ hạt mù tạt và mù tạt đã chế biến
      210390 Loại khác:
             21039010 Tương ớt
             21039030 Nước mắm
             21039040 Gia vị hỗn hợp khác và bột canh hỗn hợp, kể cả bột tôm (belachan)
             21039090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in