Phần mở đầu - 8213

Mã HS Việt Nam 8213 - Kéo, kéo thợ may và các loại tương tự, và lưỡi của chúng.

tra cứu mã hs số 8213của Việt Nam là Đối với Kéo, kéo thợ may và các loại tương tự, và lưỡi của chúng.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Kéo, kéo thợ may và các loại tương tự, và lưỡi của chúng. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8213 Kéo, kéo thợ may và các loại tương tự, và lưỡi của chúng.
             82130000 Kéo, kéo thợ may và các loại tương tự, và lưỡi của chúng.