Phần mở đầu - 7318

Mã HS Việt Nam 7318 - Vít, bu lông, đai ốc, vít đầu vuông, vít treo, đinh tán, chốt hãm, chốt định vị, vòng đệm (kể cả vòng đệm vênh) và các sản phẩm tương tự bằng sắt hoặc thép.

tra cứu mã hs số 7318của Việt Nam là Đối với Vít, bu lông, đai ốc, vít đầu vuông, vít treo, đinh tán, chốt hãm, chốt định vị, vòng đệm (kể cả vòng đệm vênh) và các sản phẩm tương tự bằng sắt hoặc thép.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Vít, bu lông, đai ốc, vít đầu vuông, vít treo, đinh tán, chốt hãm, chốt định vị, vòng đệm (kể cả vòng đệm vênh) và các sản phẩm tương tự bằng sắt hoặc thép. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7318 Vít, bu lông, đai ốc, vít đầu vuông, vít treo, đinh tán, chốt hãm, chốt định vị, vòng đệm (kể cả vòng đệm vênh) và các sản phẩm tương tự bằng sắt hoặc thép.
             73181100 Các sản phẩm đã ren:Vít đầu vuông
             73181200 Vít gỗ khác
             73181300 Đinh móc và Đinh vòng
             73181400 Vít tự hãm
             73181500 Đinh vít và bu lông khác, có hoặc không có đai ốc hoặc vòng đệm
             73181600 Đai ốc
             73181900 Loại khác
             73182100 Các sản phẩm không có ren:Vòng đệm lò xo vênh và vòng đệm hãm khác
             73182200 Vòng đệm khác
             73182300 Đinh tán
             73182400 Chốt hãm và chốt định vị
             73182900 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in