mã hs - 03028400

Mã HS Việt Nam 03028400 | HTS Mã Cá sói (Dicentrarchus spp.)

tra cứu mã hs số 03028400 của Việt Nam là Đối với Cá sói (Dicentrarchus spp.). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0302 Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04.
03028400 Cá sói (Dicentrarchus spp.)