mã hs - 03038400

Mã HS Việt Nam 03038400 | HTS Mã Cá sói (Dicentrarchus spp.)

tra cứu mã hs số 03038400 của Việt Nam là Đối với Cá sói (Dicentrarchus spp.). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0303 Cá, đông lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04.
03038400 Cá sói (Dicentrarchus spp.)