mã hs - 10031000

Mã HS Việt Nam 10031000 | HTS Mã Hạt giống

tra cứu mã hs số 10031000 của Việt Nam là Đối với Hạt giống. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
1003 Lúa đại mạch.
10031000 Hạt giống