mã hs - 06029050

Mã HS Việt Nam 06029050 | HTS Mã Cây cao su giống

tra cứu mã hs số 06029050 của Việt Nam là Đối với Cây cao su giống. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0602 Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành ghép; hệ sợi nấm.
060290 Loại khác:
06029050 Cây cao su giống