Phần mở đầu - 0909

Mã HS Việt Nam 0909 - Hạt của hoa hồi, hoa hồi dạng sao, thì là, rau mùi, thì là Ai cập hoặc carum; hạt bách xù (juniper berries).

tra cứu mã hs số 0909của Việt Nam là Đối với Hạt của hoa hồi, hoa hồi dạng sao, thì là, rau mùi, thì là Ai cập hoặc carum; hạt bách xù (juniper berries).. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Hạt của hoa hồi, hoa hồi dạng sao, thì là, rau mùi, thì là Ai cập hoặc carum; hạt bách xù (juniper berries). ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0909 Hạt của hoa hồi, hoa hồi dạng sao, thì là, rau mùi, thì là Ai cập hoặc carum; hạt bách xù (juniper berries).
             09092100 Hạt của cây rau mùi:Chưa xay hoặc chưa nghiền
             09092200 Đã xay hoặc nghiền
             09093100 Hạt cây thì là Ai cập:Chưa xay hoặc chưa nghiền
             09093200 Đã xay hoặc nghiền
      090961 Hạt của hoa hồi, hoa hồi dạng sao, cây carum hoặc hạt cây thì là; hạt cây bách xù (juniper berries):Chưa xay hoặc chưa nghiền:
             09096110 Của hoa hồi
             09096120 Của hoa hồi dạng sao
             09096130 Của cây carum (caraway)
             09096190 Loại khác
      090962 Đã xay hoặc nghiền:
             09096210 Của hoa hồi
             09096220 Của hoa hồi dạng sao
             09096230 Của cây carum (caraway)
             09096290 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in