Phần mở đầu - 1209

Mã HS Việt Nam 1209 - Hạt, quả và mầm, dùng để gieo trồng.

tra cứu mã hs số 1209của Việt Nam là Đối với Hạt, quả và mầm, dùng để gieo trồng.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Hạt, quả và mầm, dùng để gieo trồng. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1209 Hạt, quả và mầm, dùng để gieo trồng.
             12091000 Hạt củ cải đường
             12092100 Hạt của các loại cây dùng làm thức ăn gia súc:Hạt cỏ linh lăng (alfalfa)
             12092200 Hạt cỏ ba lá (Trifolium spp.)
             12092300 Hạt cỏ đuôi trâu
             12092400 Hạt cỏ kentucky màu xanh da trời (Poa pratensis L.)
             12092500 Hạt cỏ mạch đen (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)
      120929 Loại khác:
             12092910 Hạt cỏ đuôi mèo
             12092920 Hạt củ cải khác
             12092990 Loại khác
             12093000 Hạt của các loại cây thân cỏ trồng chủ yếu để lấy hoa
      120991 Loại khác:Hạt rau:
             12099110 Hạt hành
             12099190 Loại khác
      120999 Loại khác:
             12099910 Hạt cây cao su hoặc hạt cây dâm bụt
             12099990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in