Phần mở đầu - 3919

Mã HS Việt Nam 3919 - Tấm, phiến, màng, lá, băng, dải và các loại tấm phẳng khác tự dính, làm bằng plastic, có hoặc không ở dạng cuộn.

tra cứu mã hs số 3919của Việt Nam là Đối với Tấm, phiến, màng, lá, băng, dải và các loại tấm phẳng khác tự dính, làm bằng plastic, có hoặc không ở dạng cuộn.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Tấm, phiến, màng, lá, băng, dải và các loại tấm phẳng khác tự dính, làm bằng plastic, có hoặc không ở dạng cuộn. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3919 Tấm, phiến, màng, lá, băng, dải và các loại tấm phẳng khác tự dính, làm bằng plastic, có hoặc không ở dạng cuộn.
      391910 Ở dạng cuộn, chiều rộng không quá 20 cm:
             39191010 Bằng polyme vinyl clorua
             39191020 Bằng polyetylen
             39191090 Loại khác
      391990 Loại khác:
             39199010 Bằng polyme vinyl clorua
             39199020 Bằng protein đã được làm rắn
             39199090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in