Phần mở đầu - 5401

Mã HS Việt Nam 5401 - Chỉ khâu làm từ sợi filament nhân tạo, đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ.

tra cứu mã hs số 5401của Việt Nam là Đối với Chỉ khâu làm từ sợi filament nhân tạo, đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Chỉ khâu làm từ sợi filament nhân tạo, đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5401 Chỉ khâu làm từ sợi filament nhân tạo, đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ.
      540110 Từ sợi filament tổng hợp:
             54011010 Đóng gói để bán lẻ
             54011090 Loại khác
      540120 Từ sợi filament tái tạo:
             54012010 Đóng gói để bán lẻ
             54012090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in