Phần mở đầu - 5508

Mã HS Việt Nam 5508 - Chỉ khâu làm từ xơ staple nhân tạo, đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ.

tra cứu mã hs số 5508của Việt Nam là Đối với Chỉ khâu làm từ xơ staple nhân tạo, đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ. . tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Chỉ khâu làm từ xơ staple nhân tạo, đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5508 Chỉ khâu làm từ xơ staple nhân tạo, đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ.
      550810 Từ xơ staple tổng hợp:
             55081010 Đóng gói để bán lẻ
             55081090 Loại khác
      550820 Từ xơ staple tái tạo:
             55082010 Đóng gói để bán lẻ
             55082090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in