Phần mở đầu - 8510

Mã HS Việt Nam 8510 - Máy cạo râu, tông đơ cắt tóc và các dụng cụ cắt tóc, có lắp động cơ điện.

tra cứu mã hs số 8510của Việt Nam là Đối với Máy cạo râu, tông đơ cắt tóc và các dụng cụ cắt tóc, có lắp động cơ điện.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Máy cạo râu, tông đơ cắt tóc và các dụng cụ cắt tóc, có lắp động cơ điện. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8510 Máy cạo râu, tông đơ cắt tóc và các dụng cụ cắt tóc, có lắp động cơ điện.
             85101000 Máy cạo râu
             85102000 Tông đơ cắt tóc
             85103000 Dụng cụ cắt tóc
             85109000 Bộ phận