Phần mở đầu - 6214

Mã HS Việt Nam 6214 - Khăn san, khăn choàng vai, khăn quàng cổ, khăn choàng rộng đội đầu và choàng vai, mạng che mặt và các loại tương tự.

tra cứu mã hs số 6214của Việt Nam là Đối với Khăn san, khăn choàng vai, khăn quàng cổ, khăn choàng rộng đội đầu và choàng vai, mạng che mặt và các loại tương tự.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Khăn san, khăn choàng vai, khăn quàng cổ, khăn choàng rộng đội đầu và choàng vai, mạng che mặt và các loại tương tự. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6214 Khăn san, khăn choàng vai, khăn quàng cổ, khăn choàng rộng đội đầu và choàng vai, mạng che mặt và các loại tương tự.
      621410 Từ tơ tằm hoặc phế liệu tơ tằm:
             62141010 Được in bởi kiểu batik truyền thống
             62141090 Loại khác
             62142000 Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn
      621430 Từ sợi tổng hợp:
             62143010 Được in bởi kiểu batik truyền thống
             62143090 Loại khác
      621440 Từ sợi tái tạo:
             62144010 Được in bởi kiểu batik truyền thống
             62144090 Loại khác
      621490 Từ vật liệu dệt khác:
             62149010 Được in bởi kiểu batik truyền thống
             62149090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in