mã hs - 08021200

Mã HS Việt Nam 08021200 | HTS Mã Đã bóc vỏ

tra cứu mã hs số 08021200 của Việt Nam là Đối với Đã bóc vỏ. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0802 Quả hạch khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ.
08021200 Đã bóc vỏ