Phần mở đầu - 2839

Mã HS Việt Nam 2839 - Silicat; silicat kim loại kiềm thương phẩm.

tra cứu mã hs số 2839của Việt Nam là Đối với Silicat; silicat kim loại kiềm thương phẩm.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Silicat; silicat kim loại kiềm thương phẩm. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2839 Silicat; silicat kim loại kiềm thương phẩm.
             28391100 Của natri:Natri metasilicat
      283919 Loại khác:
             28391910 Natri silicat
             28391990 Loại khác
             28399000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in