Phần mở đầu - 3910

Mã HS Việt Nam 3910 - Silicon dạng nguyên sinh.

tra cứu mã hs số 3910của Việt Nam là Đối với Silicon dạng nguyên sinh.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Silicon dạng nguyên sinh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3910 Silicon dạng nguyên sinh.
             39100020 Dạng phân tán hoặc dạng hoà tan
             39100090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in