Phần mở đầu - 5002

Mã HS Việt Nam 5002 - Tơ tằm thô (chưa xe).

tra cứu mã hs số 5002của Việt Nam là Đối với Tơ tằm thô (chưa xe).. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Tơ tằm thô (chưa xe). ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5002 Tơ tằm thô (chưa xe).
             50020000 Tơ tằm thô (chưa xe).