mã hs - 03038917

Mã HS Việt Nam 03038917 | HTS Mã Cá chim trắng (Pampus argenteus) và cá chim đen (Parastromatus niger)

tra cứu mã hs số 03038917 của Việt Nam là Đối với Cá chim trắng (Pampus argenteus) và cá chim đen (Parastromatus niger). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0303 Cá, đông lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04.
030389 Loại khác:
03038917 Cá chim trắng (Pampus argenteus) và cá chim đen (Parastromatus niger)