mã hs - 52051100

Mã HS Việt Nam 52051100 | HTS Mã Sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ:Sợi có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số mét không quá 14)

tra cứu mã hs số 52051100 của Việt Nam là Đối với Sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ:Sợi có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số mét không quá 14). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
5205 Sợi bông (trừ chỉ khâu), có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, chưa đóng gói để bán lẻ.
52051100 Sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ:Sợi có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số mét không quá 14)