mã hs - 03023300

Mã HS Việt Nam 03023300 | HTS Mã Cá ngừ vằn hoặc cá ngừ bụng có sọc

tra cứu mã hs số 03023300 của Việt Nam là Đối với Cá ngừ vằn hoặc cá ngừ bụng có sọc. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0302 Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04.
03023300 Cá ngừ vằn hoặc cá ngừ bụng có sọc